Fundacje i organizacje
O fundacji ,,Pomoc Kobietom i Dzieciom”

Początek działalności fundacji ,,Pomoc Kobietom i Dzieciom” datuje się na 4 lipca 2001 roku. Decyzję o jej założeniu podjęto ze względu na problem bezsilności ofiar przemocy domowej wobec oprawców.

Misją fundacji jest zapewnienie spokoju i bezpieczeństwa podopiecznym. Opieka ta zaczyna się w momencie przyjęcia zgłoszenia od ofiary aż do doprowadzenia do wyprowadzki sprawcy z miejsca wspólnego zamieszkania.

Pani Krystyna Żytecka jest prezesem Zarządu Fundacji ,,Pomoc Kobietom i Dzieciom”.

Panie Izabela Cukier oraz Maria Hryszkiewicz wraz z Panem Markiem Słojewskim należą do Rady Fundacji. 

Siedziba fundacji zlokalizowana jest w Warszawie, w dzielnicy Saska Kępa (dokładniej mówiąc w jej starej części). Zespół pracujący w fundacji tworzą osoby całkowicie oddane sprawie, które z należytym profesjonalizmem wspierają osoby potrzebujące. Jest to unikalna grupa ludzi, którą swoją pracę traktuje jak misję. Wszystkie osoby, które doświadczyły przemocy znajdą w fundacji spokój, ciszę. Mogą liczyć także na kompleksową pomoc. 

Jest to jedyna placówka w naszym kraju, która świadczy pomoc osobom, których oprawcami byli zatrudnieni w służbach mundurowych taki jak np. Policja, Straż Pożarna, Straż Graniczna jak pracownicy BOR-u, Wojska, ABW czy CBŚ. 

Ofiary przemocy domowej

Od wiosny 2009 roku fundacja ,,Pomoc Kobietom i Dzieciom” realizuje program niesienia pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie współfinansowany przy wsparciu Urzędu m.st. Warszawy.  Pozyskane środki w ogromnym stopniu poszerzyły działalność fundacji. Dzięki środkom w placówce dyżuruje większa liczba prawników a także zwiększona została ich dyspozycyjność. 

Fundacja oferuje pomoc w zakresie opracowania pism procesowych (łącznie z ich przygotowaniem i napisaniem), a także zredagowania innych pism do urzędów i administracji. W fundacji można liczyć na wsparcie prawne jak i psychologiczne i seksuologiczne. Podczas postępować sądowych, podopieczni mogą liczyć na obecność pracowników jako przedstawicieli organizacji pozarządowej. 

CEL FUNDACJI TO:

1. Niesienie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie;
2. Działania zapobiegające przemocy rodzinnej i skuteczna ochrona przed aktami agresji;
3. Pełne wsparcie a także pomoc psychologiczna dla potrzebujących;
4. Wspomaganie niezależności, umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stresujących w różnych środowiskach;
5. Poszerzanie wiedzy na temat obecności przemocy rodzinnej, jej przyczyn i skutków;
6. Poszerzanie pomocy poprzez nawiązywanie kontaktów z różnymi specjalistami;

Zobacz również
Fundacje i organizacje

Specjalistyczny sprzęt o wartości ponad pół miliona złotych, w tym m.in. kardiomonitory, aparat USG, bronchofiberoskop czy bronchoskop trafiły w środę na Oddział Intensywnej Terapii...

RODZAJE POMOCY ŚWIADCZONEJ PRZEZ FUNDACJĘ MAM SERCE Fundacja „Mam serce” została powołana, by nieść pomoc dzieciom znajdującym się w trudnym położeniu. W szczególności...

Fundacja Agory, inicjator działań „Po starej znajomości - pomóż swoim rodzicom” wraz z Fundacją Hospicyjną w Gdańsku, prowadzącą kampanię "Opiekun rodzinny - Samotny...