Pomoc
Alkoholizm w rodzinie

Alkohol a przyzwolenie społeczne

Używanie alkoholu jest w naszej kulturze w pełni akceptowalne społecznie. Pije się przy każdej możliwej okazji: urodziny, śluby, stypy, zwycięstwa, porażki… Każdy powód jest dobry żeby się napić, a przez to okazje do picia pojawiają się nieustannie. Często osoby, które nie używają alkoholu tzw. abstynenci z wyboru mogą czuć naciski ze strony otoczenia i być niejako „zmuszani do picia” w różnych towarzyskich sytuacjach. Prawdziwy problem pojawia się w momencie, kiedy nakłaniana do picia jest osoba uzależniona, mniej lub bardziej świadoma swojego nałogu. Wbrew obiegowym opiniom uzależnić się można zawsze i w każdym momencie swojego życia, chociaż nie każdy spożywający alkohol jest na to skazany.

Picie kontrolowane a nałóg alkoholowy

Alkoholizm w rodzinie jest jedną z najgorszych chorób społecznych ponieważ cierpi na nią nie tylko osoba uzależniona lecz całe bliskie otoczenie. Bardzo trudno jest jednoznacznie określić moment, w którym alkohol przestaje być przyjemną używką, a staje się nieodłącznym elementem życia. Należy mieć świadomość, że alkoholikiem zostaje się już do końca życia i żadne formy „oszukania” organizmu na wiele się zdadzą. Często problem zostaje zidentyfikowany zbyt późno, a sam uzależniony wypiera go ze swojej świadomości, nie dopuszczając do siebie myśli o nałogu. Pomimo wielu badań jak i środków przeznaczanych edukację, nadal najskuteczniejszą formą leczenia alkoholizmu jest dobrze poprowadzona terapia odwykowa i konsekwencja w pracy z pacjentem jak. Standardowym problemem w walce z alkoholizmem jest współuzależnienie - ponieważ funkcjonowanie w środowisku alkoholowym przebiega specyficznie i jest podszyte wieloma skrajnymi emocjami, procesem zdrowienia w terapii alkoholowej powinna być objęta także rodzina chorego. Zazwyczaj najbardziej cierpią najbliżsi- współmałżonek, dzieci czy rodzice, którzy wchodzą w specyficzne relacje z uzależnionym, paradoksalnie ułatwiając mu tkwienie w nałogu. Specjaliści ds. uzależnień mocno podkreślają rolę osób współuzależnionych w życiu alkoholika i odwrotnie dlatego bardzo ważne jest szukanie pomocy u profesjonalistów i uczestnictwo w terapii wszystkich członków rodziny.

Syndrom DDA

Dzieciństwo w rodzinie alkoholowej jest jedną z najgorszych traum jaka może się człowiekowi przydarzyć. Alkoholizm w rodzinie ma fatalny wpływ na dziecko- wychowując się w rodzinie z problemem alkoholowym na zawsze będzie miało zaburzone spojrzenie na świat i będzie za to dorastać w przekonaniu, że człowiek nie jest w stanie samodzielnie o sobie decydować. Z alkoholizmem w rodzinie wiąże się przede wszystkim zaburzone poczucie bezpieczeństwa i to niemal na każdym poziomie, ponieważ wszystkie wydarzenia i emocje zostają zastąpione strachem i poczuciem niepewności. Uzależniony powoduje dysfunkcję całej rodziny, w tym zerwanie więzi, utratę zaufania i poczucia przynależności. Osoby z tzw. Syndromem DDA (tj. Dorosłe Dzieci Alkoholików posiadają szczególne cechy i rysy osobowościowe. Często „odchorowują” swoje dzieciństwo przez całe dorosłe życie dlatego tak ważne jest udzielanie pomocy wszystkim współuzależnionym. Bez odpowiedniej pracy terapeutycznej problem alkoholowy utrudnia prawidłowe funkcjonowanie w społeczeństwie i może rodzić problemy wielopokoleniowe. Tylko profesjonalna terapia i wsparcie rodziny w alkoholizmie są w stanie przywrócić równowagę, dlatego tak ważne jest by wszyscy, których ten problem dotyka byli poddani procesowi leczenia.

 

Zobacz również
Pomoc

Współczesny świat pełen jest ludzi skupionych wyłącznie na swoim interesie. Jednakże cena egoizmu jest wysoka, bo to przecież poprzez wzajemną życzliwość i wspomaganie się można...

Wakacje w pełni, wiele osób wybierając się na urlop, podróżuje samolotem. Po przyjeździe na lotnisko może się jednak okazać, że nasz lot jest mocno opóźniony, a w najgorszej sytuacji...

Szacuje się, że w Polsce na chorobę Parkinsona cierpi ok. 80 tys. osób, a co roku przybywa do 8 tysięcy nowych przypadków tej choroby. Jednym z  wielu problemów, z którymi borykają...