Fundacje i organizacje
Fundacja Agory i Fundacja Hospicyjna nauczą Cię jak pomagać

Fundacja Agory, inicjator działań „Po starej znajomości - pomóż swoim rodzicom” wraz z Fundacją Hospicyjną w Gdańsku, prowadzącą kampanię "Opiekun rodzinny - Samotny Bohater?" zapraszają do udziału we wspólnym projekcie, „Lokalny Wolontariat Opiekuńczy”, którego celem jest tworzenie i rozwój lokalnego wolontariatu opiekuńczego w 20 wybranych miejscowościach w Polsce.

Jest on skierowany do organizacji bądź instytucji, które w ramach swoich struktur, chcą utworzyć i rozwijać wolontariat opiekuńczy, realizowany bezpośrednio w domach osób potrzebujących, służący nie tylko opiece nad nimi, ale również odciążeniu ich opiekunów, przytłoczonych nadmiarem obowiązków. Ze względu na charakter projektu, jednym z kluczowych warunków przystąpienia jest wskazanie osoby, która zostanie koordynatorem lokalnego wolontariatu.

Dla przyszłych koordynatorów odbędą się szkolenia przygotowujące ich do tej roli. Pierwsze z nich to szkolenie otwierające, które odbędzie się 10 marca w Warszawie. Wezmą w nim udział również przełożeni organizacji biorących udział w projekcie. Celem tego spotkania jest przedstawienie idei projektu i jego szczegółów oraz najważniejszych informacji związanych z wolontariatem opiekuńczym.

Wolontariat opiekuńczy

Kolejne szkolenia będą miały formę praktycznych warsztatów z elementami wykładu. Ich tematyka obejmie wszystkie najważniejsze aspekty związane z tworzeniem i prowadzeniem wolontariatu w środowisku lokalnym.

Aby zgłosić się do projektu należy wypełnić formularz dostępny na: www.wolontariatopiekunczy.pl, a następnie wysłać go na adres mailowy: wolontariatlokalny@agora.pl, do 5 marca b.r. Na podanej stronie można znaleźć również szczegółowe informacje na temat planowanych działań. Udział w projekcie jest bezpłatny.

Źródło:biznes.newseria.pl
Zobacz również
Fundacje i organizacje

Specjalistyczny sprzęt o wartości ponad pół miliona złotych, w tym m.in. kardiomonitory, aparat USG, bronchofiberoskop czy bronchoskop trafiły w środę na Oddział Intensywnej Terapii...

Początek działalności fundacji ,,Pomoc Kobietom i Dzieciom” datuje się na 4 lipca 2001 roku. Decyzję o jej założeniu podjęto ze względu na problem bezsilności ofiar przemocy...

RODZAJE POMOCY ŚWIADCZONEJ PRZEZ FUNDACJĘ MAM SERCE Fundacja „Mam serce” została powołana, by nieść pomoc dzieciom znajdującym się w trudnym położeniu. W szczególności...