7 lipca 2017

Specjalistyczny sprzęt o wartości ponad pół miliona złotych, w tym m.in. kardiomonitory, aparat USG, bronchofiberoskop czy...

14 czerwca 2017

Początek działalności fundacji ,,Pomoc Kobietom i Dzieciom” datuje się na 4 lipca 2001 roku. Decyzję o jej założeniu...

14 czerwca 2017

RODZAJE POMOCY ŚWIADCZONEJ PRZEZ FUNDACJĘ MAM SERCE Fundacja „Mam serce” została powołana, by nieść pomoc dzieciom znajdującym się w trudnym położeniu. W szczególności chodzi tu o pomoc finansową związaną z ochroną życia i zdrowia. Fundacja może wspomagać swoich podopiecznych poprzez finansowanie nie objętych refundacją i ubezpieczeniem zdrowotnym: badań diagnostycznych, rehabilitacji, leczenia specjalistycznego, leków i sprzętu medycznego lub...

23 lutego 2017

Fundacja Agory, inicjator działań „Po starej znajomości - pomóż swoim rodzicom” wraz z Fundacją Hospicyjną w...

18 grudnia 2016

Fundacje korporacyjne, działające przy największych polskich i międzynarodowych firmach, współpracują coraz częściej z...

2 grudnia 2016

13 grudnia w Szkole Podstawowej nr 34 im. Józefa Malewskiego w Olsztynie odbędzie się pierwsza edycja olsztyńskiego koncertu Magia...

18 listopada 2016

Poczekalnie onkologiczne mało komu kojarzą się pozytywnie. Przygnębiająca atmosfera, wszechobecna szarość, wielogodzinne...

20 października 2016

W środę (19 października) Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) ogłosiło wyniki drugiego konkursu BRIdge Alfa. W ramach tej...