Najnowsze wiadomości

21 lipca 2024 10:17

Fundacja "Mam serce"RODZAJE POMOCY ŚWIADCZONEJ PRZEZ FUNDACJĘ MAM SERCE

Fundacja „Mam serce” została powołana, by nieść pomoc dzieciom znajdującym się w trudnym położeniu. W szczególności chodzi tu o pomoc finansową związaną z ochroną życia i zdrowia.

Fundacja może wspomagać swoich podopiecznych poprzez finansowanie nie objętych refundacją i ubezpieczeniem zdrowotnym: badań diagnostycznych, rehabilitacji, leczenia specjalistycznego, leków i sprzętu medycznego lub rehabilitacyjnego, produktów ratujących życie, pobytów na turnusach rehabilitacyjnych (także pobytu jednego opiekuna gdy zachodzi taka konieczność).

ZASADY UDZIELANIA POMOCY

Fundacja „Mam serce” udziela pomocy dzieciom, które nie ukończyły 18. roku życia, zaś ich rodzice (lub opiekunowie prawni) nie są w stanie sfinansować ich leczenia. Pomoc może zostać udzielona na okres nie dłuższy niż 2 lata (wyjątkiem jest zbiórka 1% podatku).
Osoba, która stara się o wsparcie Fundacji, powinna przesłać listem tradycyjnym lub elektronicznym najważniejsze informacje, na podstawie których Zarząd dokonuje weryfikacji zgłoszenia (chodzi o opis choroby wraz z kosztami, opis sytuacji rodziny, a także dane adresowe). Jeśli decyzja jest pozytywna, następuje uzupełnienie pozostałych wymaganych dokumentów.

Fundacje dla dzieci

SPOSÓB UDZIELANIA POMOCY

Fundacja „Mam serce” zajmuje się szukaniem i pozyskiwaniem darczyńców. Wszelkie środki zebrane dla konkretnego dziecka przekazywane są mu w całości – nie jest pobierana jakakolwiek prowizja.  Na każdym etapie zbiórki pieniędzy podopieczni mogą sprawdzić zebraną kwotę na stronie internetowej Fundacji, przy czym nie są ujawniane dane osobowe darczyńców (zgodnie z „Ustawą o ochronie danych osobowych”).

W przypadku gdy rodzice lub opiekunowie prawni prowadzą także zbiórkę we własnym zakresie, środki pozyskane w ten sposób powinny trafiać na konto bankowe Fundacji. W tym przypadku jednak rodzice lub opiekunowie powinni powiadomić przed ogłoszeniem zbiórki Zarząd Fundacji.

Możliwe jest również prowadzenie zbiórki na rzecz podopiecznych Fundacji przez inne Fundacje – tutaj także istnieje obowiązek poinformowania Fundacji „Mam serce” o takiej inicjatywie. Wymagane jest również, by konto Fundacji „Mam serce” było kontem oficjalnym.

W sytuacji, gdy Fundacji uda się zebrać dla podopiecznego pełną kwotę, której potrzebuje, zbiórka pieniędzy dla tej osoby jest kończona, zaś Fundacja na swojej stronie internetowej ogłasza ten fakt.
Ewentualne wpłaty na rzecz takiego podopiecznego po zakończeniu zbiórki są przekazywane (zgodnie z decyzją Zarządu Fundacji) innym potrzebującym (na cel jak najbardziej zbliżony woli ofiarodawcy).
Fundacja „Mam serce” nie przelewa zebranych środków finansowych bezpośrednio na konta bankowe rodziców ani opiekunów prawnych podopiecznych. Pieniądze trafiają natomiast do konkretnych placówek szpitalnych, rehabilitacyjnych, do sklepów medycznych lub aptek (warunkiem jest wystawienie na Fundację przez te placówki faktur lub rachunków).

Więcej szczegółowych informacji zawiera Regulamin Fundacji „Mam serce”.

Komentarze (0)