Najnowsze wiadomości

23 czerwca 2024 10:43

Co piąty Polak jest wolontariuszemW wolontariat angażuje się coraz więcej osób. Często w różnego rodzaju akcje społeczne, ekologiczne czy pomoc potrzebującym włączają się całe rodziny i firmy. W ramach wolontariatu kompetencji swoimi doświadczeniami i wiedzą coraz chętniej dzielą się osoby z najwyższego szczebla menadżerów. Wciąż jednak wolontariuszy jest zbyt mało. W zachęcaniu pomóc może mówienie o korzyściach, jakie wolontariat niesie nie tylko obdarowanym, ale i pomagającym.

W wolontariat rozumiany jako działalność na rzecz organizacji lub grup społecznych angażuje się kilkanaście procent społeczeństwa. Najchętniej biorą udział w przedsięwzięciach o charakterze akcyjnym, w ramach których do wykonania jest konkretne zadanie. To jednak stopniowo się zmienia i pojawia się coraz więcej form aktywności społecznych.

– Skala wolontariatu w Polsce rośnie. Mamy bardzo zróżnicowany wolontariat, to już nie jest tylko wolontariat akcyjny, lecz także rodzinny czy kompetencji. Coraz częściej staje się on częścią aktywności instytucji czy firm, np. wolontariat pracowniczy – mówi agencji Newseria Biznes Paweł Łukasiak, prezes Akademii Rozwoju Filantropii.

Firmy w tego rodzaju działaniach dostrzegają szansę pozytywnej integracji pracowników. Jeszcze do niedawna wolontariat pracowniczy to były pojedyncze akcje, nakierowane na wykonanie jakiegoś zdania. Dziś coraz częściej przyjmuje to formę wolontariatu kompetencji. Jak podkreśla Łukasiak, korzyści są obustronne. Uczestnicy tego wolontariatu otrzymują wiedzę, która często dla nich jest niedostępna.

– Proszę sobie wyobrazić wolontariat kompetencji prowadzony przez członków zarządu czy menadżerów wysokiego szczebla. Na co dzień młodzi ludzie nie mają dostępu do osób mających takie kwalifikacje. Dla osób, które przygotowują jakieś przedsięwzięcie, projekt społeczny czy start-up biznesowy takie doradztwo, dzielenie się własnymi życiowymi i biznesowymi doświadczeniami mają ogromne znaczenie – mówi prezes Akademii Rozwoju Filantropii.

Z drugiej strony, jak wskazują badania, wolontariusze kompetencji rozwijają w ten sposób umiejętność pracy w grupie, planowania czy dążenia do celu, stają się także bardziej empatyczni.

– Wolontariat kompetencji to po trosze transakcja, z której obie strony czerpią korzyści, potrzeba zmieniania świata, ale i konieczność – mówi Mariusz Gaca, wiceprezes Orange Polska, uczestnik Koalicji Prezesi-wolontariusze. – Orange Polska uczy ludzi na początku swojej drogi życiowej i seniorów tego, w jaki sposób mądrze i bezpiecznie korzystać z internetu. Tempo, w jakim świat wokół nas się zmienia, i ilość nowych narzędzi, nowych doznań, które się pojawiają, sprawiają, że jest konieczność pomagania ludziom w odnalezieniu się w tym. My, jako firma telekomunikacyjna, mamy na ten rozwój kompetencji cyfrowych duży wpływ.

Akcje społeczne

W Orange wolontariat pracowniczy działa od 13 lat. 3 tys. wolontariuszy z firmy regularnie udziela się w różnych inicjatywach. Są mikołajami podczas świąt Bożego Narodzenia, tworzą bajeczne kąciki dla dzieci w świetlicach, uczą dzieci korzystać z internetu oraz z numerów alarmowych w sytuacji zagrożenia.

Często w firmach przykład idzie z góry. W ramach Koalicji Prezesi-wolontariusze działają menadżerowie z największych polskich przedsiębiorstw, banków i firm finansowych, spółek wydobywczych, firm telekomunikacyjnych oraz koncernów spożywczych. Wszystkich łączy przekonanie, że przy dzieleniu się wiedzą, zyskują obie strony.

– Mamy 30 pań i panów prezesów, członków zarządu. To grono osób zdecydowanie chętnie dzieli się swoimi doświadczeniami – podkreśla Mariusz Gaca. – Widzę na przestrzeni lat, że ten trend ma tendencję wzrostową, czyli coraz więcej jest osób, które chcą się dzielić swoimi kompetencjami w ramach wolontariatu. Ciągle jest to jednak za mało, a im więcej, tym lepiej.

Eksperci podkreślają, że dużym wyzwaniem jest zachęcanie Polaków do wolontariatu. Szczególnych starań wymaga motywowanie przedstawicieli pokolenia Y, czyli urodzonych między 1980 a 2000 rokiem.

– To nie jest pokolenie, któremu można coś kazać, to jest pokolenie, które należy inspirować. Oni chcą mieć moc sprawczą, chcą mieć wpływ na to, co robią, ale i swobodę działania. Z całą pewnością pomocne w zachęcaniu ich będzie stworzenie dobrego, odpowiedzialnego społecznie środowiska pracy, które sprzyja działaniom społecznym – wyjaśnia Artur Nowak-Gocławski, członek zarządu ANG Spółdzielnia Doradców Kredytowych.

Jak podkreśla, przedstawiciele generacji Y angażują się nie mniej niż innych pokoleń. Jednak za 10 lat będą oni stanowili trzy czwarte polskiego rynku pracy i ze względu na ten potencjał potrzebne są dodatkowe zachęty kierowane właśnie do tych osób.

Wolontariusze z ANG Spółdzielni Doradców Kredytowych organizują zajęcia w szkołach, uczą dzieci przedsiębiorczości odpowiedzialnej społecznie i finansów. Chcą też angażować się w edukację ludzi starszych.

O rozwoju wolontariatu pracowniczego i sposobach zachęcania młodych do większego zaangażowania dyskutowano podczas III Konferencji Koalicji Prezesi-wolontariusze objętej Honorowym Patronatem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. W debacie, która odbyła się 25 listopada w Warszawie, wzięli udział przedstawiciele Koalicji, grono top menadżerów, dyrektorów i konsultantów HR oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych. Spotkanie zorganizowano z okazji zbliżającego się Międzynarodowego Dnia Wolontariusza,który obchodzony jest 5 grudnia.

Komentarze (0)