Najnowsze wiadomości

2 marca 2024 2:22

Testy myśliwskie – jak wyglądają i na czym polegają?​Pozytywny wynik testów myśliwskich jest podstawą do uzyskania uprawnień myśliwego. Żadna przygoda z łowiectwem, nie może zacząć się bez zaliczenia tego pierwszego kroku. Jak wygląda egzamin na myśliwego? Jak zdać go za pierwszym razem? Wszystkiego dowiesz się w tym artykule!

Jakie obowiązki ma każdy myśliwy?

Na terenie całej Polski jest już ponad 120 tysięcy myśliwych, którzy zrzeszeni są w kołach łowieckich przynależących do nadrzędnej organizacji PZŁ (Polski Związek Łowiecki). Wszyscy myśliwi mają obowiązek wykonywania działań zleconych przez Polski Związek Łowiecki. Zazwyczaj określane są one w odgórnych planach rocznych, które poszczególne koła łowieckie mają obowiązek wykonać i zaraportować.

Do obowiązków myśliwych należy między innymi:

 • Dokarmianie zwierzyny leśnej;
 • Budowanie pasów zaporowych;
 • Uprawianie poletek leśnych;
 • Odławianie zwierzyny leśnej.

Każdy myśliwy należący do koła łowieckiego wykonuje powyższe obowiązki, które zostają mu zlecone przez lokalne koło łowieckie. Wielu mogło się wydawać, że myśliwi tylko odławiają zwierzynę leśną, ale jak widać jest zupełnie inaczej. Myśliwi dbają o lokalną florę i faunę oraz dążą do zachowania równowagi w lokalnym ekosystemie.

Jak zostać myśliwym?

Zaliczone testy na myśliwego są podstawą, aby zostać przyjętym do Polskiego Związku Łowieckiego. Przystąpienie do egzaminów wymaga jednak spełnienia kilku podstawowych wymagań:

 • Każdy kandydat musi być pełnoletni w dniu przystąpienia do egzaminu;
 • Obywatelstwo polskie;
 • Kandydat musi mieć możliwość korzystania z pełni praw obywatelskich;
 • Kandydat nie może być karany za wykroczenia i przestępstwa wymienione w prawie łowieckim;
 • Kandydat musi złożyć deklarację przystąpienia do egzaminu oraz go opłacić;
 • Każdy kandydat musi odbyć roczny staż w kole łowieckim.

Spełnienie wszystkich powyższych wymagań umożliwia podejście do egzaminu łowieckiego. Pamiętajcie, że wszystkie wymagania należy spełniać DOKŁADNIE w dniu egzaminu.

Etapy egzaminu na myśliwego – jak wyglądają?

Testy na myśliwego dzielą się na trzy  etapy:

 • Część pisemna

Egzamin pisemny składa się z 100 pytań zamkniętych. Z czego aż 30 z nich dotyczy bezpieczeństwa w trakcie polowania. Pozostałe 70 pytań dotyczą wiedzy ogólnej związanej z teorią i praktyką łowiectwa.

 • Część ustna

Kolejnym etapem jest egzamin ustny, który obejmuje identyczny materiał jak na egzaminie pisemnym. Jednak pytania w formie ustnej mogą  przybierać nieco inną formę i powodować dodatkowy stres. Jeżeli jednak dobrze przygotowaliście się do egzaminu pisemnego, to wersja ustna nie powinna sprawić większego problemu.

 • Egzamin strzelecki

Egzamin strzelecki polega na strzelaniu do określonych celów. Zaliczenie egzaminu następuje po oddaniu określonej liczby celnych strzałów do celów:

Strzały do rzutek – strzały celne 4/10

Strzały do „zająca” – strzały celne 4/10

Strzały do „rogacza” – minimum 3 / 5 strzałów.

Obowiązkowo należy zaliczyć wszystkie etapy egzaminu. W innym przypadku trzeba powtórzyć całość egzaminu w innym terminie.

Artykuł sponsorowany

Komentarze (0)