Najnowsze wiadomości

24 maja 2024 19:17

Rozliczanie projektów unijnych z A1EuropeDla każdego przedsiębiorcy przygotowanie wniosku o dofinansowanie z UE możę stanowić poważny problem. Przeczytanie całej dokumentacji dotyczącej danego konkursu, dalej szacowanie kosztów, precyzowanie terminów realizacji i ostatecznie również praca nad wypełnieniem wniosku to wszystko będzie zajmować sporo czasu i jednocześnie niestety także nerwów. A niestety i tak urzędnicy znajdują w takiej dokumentacji jakieś uchybienie i wymagać będą jej poprawienia. Jeśli jednak uda się przygotować dobry wniosek, który będzie spełniał wszystkie wymagania konkursowe, będzie miał odpowiednią ilość punktów to dojdzie do podpisania umowy o dofinansowanie projektu ze środków UE.

Jednak również wtedy będzie trzeba mieć nieco cierpliwości. Rozliczenie pozyskanych środków oczywiście będzie proste i łatwe, ale tylko wtedy jeśli wszystkie etapy realizacji będą szły zgodnie z tym co było zapisane we wniosku, umowie i dokładnym harmonogramie rzeczowo – finansowym. Ale jak może to przebiegać zgodnie z całą dokumentacją jeśli bardzo często jest tak, że od złożenia wniosku do podpisania umowy mija najczęściej kilka a czasami kilkanaście miesięcy, a inwestycja będzie realizowana jeszcze później. W tym czasie wszystko się może zmienić, ceny, warunki, sytuacja gospodarcza. Dlatego wszystko będzie mogło odbiegać od założonego planu a każdą wydaną złotówkę będzie trzeba rozliczyć w prawidłowy sposób.

Co to znaczy: rozliczyć projekt?

Mówiąc wprost będzie to proces sprawozdawczości oraz dokumentowania wykonanych zadań, poniesionych kosztów kwalifikowanych oraz niekwalifikowanych a także realizacja wskaźników produktu oraz rezultatu w odniesieniu do zapisów jakie będą zawarte we wniosku oraz w podpisywanej umowie o dofinansowanie. Rozliczenie projektu będzie się wiązać z przedstawieniem wniosków o płatność w połączeniu z odpowiednimi załącznikami. Najważniejszymi będą tutaj wszelkie umowy z dostawcami środków trwałych, wartości niematerialnych oraz prawnych, różnorodność usług. Jeśli w ramach danego projektu było także odpowiednie wynagrodzenie dla pracowników to w takiej sytuacji będzie trzeba między innymi dołączyć listę płac a także potwierdzenia, które będą dokumentowały, że wykonane były przelewy składek do ZUS i opłaty do US. Podstawowe elementy systemy rozliczenia dotacji zakładają, żę będziemy wykonywać zapisy umowy o dofinansowanie, należy zadbać o kwalifikowalność wydatków, wnioski o płatność, wnioski o zaliczkę, realizacja inwestycji z monitoringiem, informacja i promocja projektu, archiwizowanie dokumentów dołączonych do projektu. Ważne będzie również to, by mieć osobne konta analityczne w finansowo – księgowym systemie, a do projektu osobne konto bankowe.

Będzie ono pozwalało na obsługę płatności zaliczkowych a także konto do płatności refundacyjnych. Jeśli ktoś otrzyma dofinansowanie z oferty A1 Europe będzie mógł również liczyć na pomoc ekspertów w zakresie szacowania wartości zamówienia, przygotowanie i publikacja zapytania ofertowego, ocena i wybór ofert, przygotowywanie protokołu i publikacja wyników, zawarcie umowy z dostawcę i wykonawcą. Pomoc będzie dotyczyć takżę realizacji wydatków. Można liczyć na przygotowanie do kontroli i asystę w trakcie trwania kontroli. Firma pomoże w przygotowywaniu raportów z realizacji projektów, przygotowywanie wniosków o płatności razem z załącznikami, przygotowywanie sprawozdań z trwałości projektu i jednocześnie pomoc w utrzymywaniu celów oraz wskaźników.

Więcej na ten temat przeczytacie na https://www.a1europe.pl/rozliczanie-projektow-unijnych/b_hvbh

Komentarze (0)