Najnowsze wiadomości

24 maja 2024 18:45

Stypendium na dobry początekWedług Fundacji Świętego Mikołaja, 200 zł miesięcznie wystarczy, aby zapewnić zdolnym, ale niezamożnym uczniom dostęp do zajęć pozaszkolnych. Tyle właśnie wynosi średnia kwota Stypendium Świętego Mikołaja dla jednego dziecka. Z takiego wsparcia skorzystało już 1707 utalentowanych dzieci, m.in. Karolina – bohaterka kampanii Na Dobry Początek – która dzięki stypendium może rozwijać swoje talenty. Kolejne dzieci czekają na pomoc…

Wraz z początkiem roku szkolnego Fundacja Świętego Mikołaja przypomina, że z powodu trudnych warunków materialnych w co 8 gospodarstwie domowym rodzice rezygnują z podjęcia przez dziecko zajęć dodatkowych, a w co 6 rodzinie poziom zaspokojenia potrzeb związanych z edukacją dzieci uległ pogorszeniu w stosunku do sytuacji sprzed dwóch lat.

Kampania Na Dobry Początek ma uświadomić jak wysoki jest poziom nierówności w dostępie do edukacji dzieci i młodzieży, a także zachęcić do wspierania takich form pomocy, jak stypendia. Na portalu www.mikolaj.org.pl/nadobrypoczatek można dowiedzieć się więcej o programie Stypendia Świętego Mikołaja i poznać historię jednej ze stypendystek fundacji – „Dzięki stypendium mogłam w zeszłym roku kupić sobie strój sportowy i zapłacić za dojazdy na treningi. Gdyby nie pieniądze ze stypendium, nie byłoby mnie na to stać” – mówi Karolina, uczennica gimnazjum przy Zespole Szkół Agrobiznesu w Klementowicach (woj. lubelskie).

W ramach programu stypendialnego, Fundacja Świętego Mikołaja pomaga najzdolniejszym dzieciom z niezamożnych rodzin realizować ich pasje i rozwijać zainteresowania. Pomoc otrzymują uczniowie, którzy osiągają dobre wyniki w nauce, a przy tym angażują się społecznie w lokalne sprawy swoich społeczności. Dzięki comiesięcznym stypendiom, wypłacanym przez cały rok szkolny, wybrani uczniowie mogą opłacić zajęcia dodatkowe, naukę języka, zakup instrumentu muzycznego albo sprzętu sportowego. Od 2010 roku fundacja przyznała 1707 stypendiów na łączną kwotę ponad 2,4 mln zł.

Wsparcie zdolnej młodzieży

„Karolina i kolejne uzdolnione dzieci z niezamożnych rodzin potrzebują wsparcia, żeby móc rozwijać swoje talenty i zainteresowania. Niestety bardzo często zamiast zdobywać nową wiedzę, wiele dzieci musi „dorabiać” np. poprzez prace sezonowe. Nasi podopieczni to młodzież z ogromnym potencjałem, która osiąga dobre wyniki w nauce, ale także angażuje się społecznie. To oni w przyszłości mogą stać się liderami rozwoju swoich społeczności. Chcemy im pomóc rozwinąć skrzydła. Stypendium to dla nich dobry początek – nie tylko roku szkolnego, ale przede wszystkim przyszłego, dorosłego życia – mówi Jolanta Michalewicz, dyrektor Fundacji Świętego Mikołaja.

Celem programu Stypendia Św. Mikołaja – oprócz wspierania młodych talentów – jest zbiórka pieniędzy przeznaczanych na wsparcie zdolnych uczniów z niezamożnych rodzin. Stypendystami programu mogą być uczniowie szkół podstawowych (powyżej 4 klasy), gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski. Fundacja zachęca szkoły do samodzielnego zbierania środków na stypendia także poprzez promowanie aktywnych postaw.

„Udział w programie powoduje zmianę w nastawieniu ludzi do samych siebie i otaczającego świata. Dzięki aktywnemu zaangażowaniu się w akcje  młodzież  staje się agentami społecznej zmiany.  Docenione dzieci i młodzież są dla innych wzorem do naśladowania. Udział uczniów pokazuje, że można skutecznie działać na rzecz poprawy życia swojej rodziny czy swojej szkoły oraz, że można skutecznie pracować w środowisku lokalnym”  – mówi Barbara Sałosz, koordynatorka programu i wicedyrektor ZSP nr 2 w Ustrzykach Dolnych (woj. podkarpackie).

Kampania Na Dory Początek ma zachęcić nowe szkoły do przyłączenia do programu, a ludzi do wspierania stypendiów, a przed to budowania poczucia odpowiedzialności i wpływania na losy utalentowanej młodzieży i ich przyszłość.

„Idea tego przedsięwzięcia wpisuje się w program wychowawczy, przyczynia się do rozwijania wolontariatu, pomaga szkołom poznawać środowisko uczniów, pozyskiwać sponsorów, przyjaciół i sympatyków. Darczyńcy wspierający ten program obserwują sukcesy uczniów, a dzięki temu mają poczucie, że są ich współautorami. Często otrzymują w zamian wiele serdeczności, ciepła, a satysfakcja z robienia czegoś dla innych jest dla nich wielką nagrodą za dobre serce” – dodaje Monika Bodnar, koordynatorka programu i dyrektor Gimnazjum nr 1 w Birczy (woj. podkarpackie).

Źródło:newsrm.tv

Komentarze (0)