Najnowsze wiadomości

23 czerwca 2024 9:06

Fundacja Agory i Fundacja Hospicyjna nauczą Cię jak pomagaćFundacja Agory, inicjator działań „Po starej znajomości - pomóż swoim rodzicom” wraz z Fundacją Hospicyjną w Gdańsku, prowadzącą kampanię "Opiekun rodzinny - Samotny Bohater?" zapraszają do udziału we wspólnym projekcie, „Lokalny Wolontariat Opiekuńczy”, którego celem jest tworzenie i rozwój lokalnego wolontariatu opiekuńczego w 20 wybranych miejscowościach w Polsce.

Jest on skierowany do organizacji bądź instytucji, które w ramach swoich struktur, chcą utworzyć i rozwijać wolontariat opiekuńczy, realizowany bezpośrednio w domach osób potrzebujących, służący nie tylko opiece nad nimi, ale również odciążeniu ich opiekunów, przytłoczonych nadmiarem obowiązków. Ze względu na charakter projektu, jednym z kluczowych warunków przystąpienia jest wskazanie osoby, która zostanie koordynatorem lokalnego wolontariatu.

Dla przyszłych koordynatorów odbędą się szkolenia przygotowujące ich do tej roli. Pierwsze z nich to szkolenie otwierające, które odbędzie się 10 marca w Warszawie. Wezmą w nim udział również przełożeni organizacji biorących udział w projekcie. Celem tego spotkania jest przedstawienie idei projektu i jego szczegółów oraz najważniejszych informacji związanych z wolontariatem opiekuńczym.

Wolontariat opiekuńczy

Kolejne szkolenia będą miały formę praktycznych warsztatów z elementami wykładu. Ich tematyka obejmie wszystkie najważniejsze aspekty związane z tworzeniem i prowadzeniem wolontariatu w środowisku lokalnym.

Aby zgłosić się do projektu należy wypełnić formularz dostępny na: www.wolontariatopiekunczy.pl, a następnie wysłać go na adres mailowy: wolontariatlokalny@agora.pl, do 5 marca b.r. Na podanej stronie można znaleźć również szczegółowe informacje na temat planowanych działań. Udział w projekcie jest bezpłatny.

Źródło:biznes.newseria.pl

Komentarze (0)