Najnowsze wiadomości

24 maja 2024 18:24

Jakie cechy są potrzebne, aby zostać wolontariuszem?Aktywność charytatywna staje się w Polsce coraz bardziej popularna i to z pożytkiem dla całego społeczeństwa. Jedną z popularniejszych metod bezinteresownej pomocy jest wolontariat. Wolontariuszem określa się osobę, która w pełni świadomie, bez żadnego przymusu ani wynagrodzenia pomaga innym ludziom. Taka osoba pracuję na rzecz potrzebujących, zwykle za pośrednictwem instytucji. Pomoc ta przybiera często bardzo różne formy.

Aby zostać Wolontariuszem wystarczy się przede wszystkim wykazać chęcią i inicjatywą. Takie cechy jak status społeczny, wykształcenie, światopogląd nie mają zazwyczaj żadnego znaczenia. Warto jednak zająć się taką formą wolontariatu, do której ma się odpowiednie predyspozycję, wtedy to będzie się z takiej działalności czerpać największą przyjemność. W wolontariat zaangażować się mogą zarówno młodzi (niepełnoletni muszą uzyskać zgodę rodziców) jak i starsi ludzie.

Predyspozycje do wolontariatu

Przed zastaniem Wolontariuszem należy odpowiedzieć sobie na kilka istotnych kwestii, takich jak:

  • Z jakimi ludźmi najlepiej się rozumiemy. Czy wolimy pomagać dzieciom, rówieśnikom, a może osobą starszym?
  • Czy wolimy dynamiczną pracę w terenie, związaną z poznawaniem wielu nowych ludzi, czy też preferujemy pracę biurową?
  • Czym chcemy się zajmować. Formy wolontariatu są bardzo różnorodne. Można pomagać potrzebującym, organizować wydarzenia kulturalne, zajmować się zwierzętami, programować strony internetowe lub robić wiele innych rzeczy.
  • Jak wiele czasu chcesz i możesz poświęcić na wolontariat? Istnieje możliwość pełnienia funkcji Wolontariusza przez wiele miesięcy lub lat, albo też w krótszym okresie np. podczas wakacji.
  • Jakie są twoje zalety, talenty, predyspozycje i umiejętności oraz zainteresowania. W wolontariacie najlepiej robić to, w czym czujemy się najlepiej. W czasie wolontariatu można wykorzystać każdą umiejętność, np. talent taneczny, plastyczny czy kulinarny.
  • Jakie umiejętności chcesz rozwinąć. Wolontariat to doskonała sposobność na rozwinięcie pasji, naukę nowych umiejętności, a także zyskanie doświadczenia życiowego, które zaprocentuje w przyszłości.

 

Komentarze (0)