Najnowsze wiadomości

24 maja 2024 19:35

Współpraca między fundacją korporacyjną, samorządem i organizacją społeczną może przynieść dużo korzyściFundacje korporacyjne, działające przy największych polskich i międzynarodowych firmach, współpracują coraz częściej z organizacjami pozarządowymi i samorządami, aby wspierać lokalną społeczność. Wspólne działanie pozwala często rozwiązać różne problemy społeczne. Zyskują wszystkie strony, przede wszystkim lokalna społeczność. Dzięki takiej trójstronnej współpracy w Namysłowie powstanie integracyjny żłobek.

– Współpraca z lokalnym samorządem jest bardzo istotna. Jako firma znajdujemy się na danym terenie. Zatrudniamy mieszkańców lokalnej społeczności i dodatkowo stawiamy na lokalne inicjatywy oraz na wzajemny szacunek. Bardzo nam zależy na tym, aby różnego rodzaju projekty czy inicjatywy powstawały we współpracy z lokalną społecznością, poprawiając warunki jej bytowania, sposób życia – podkreśla w rozmowie z agencją Newseria Biznes Krystian Żurek, p.o. dyrektora fabryki Velux w Namysłowie.

– Jeżeli przychodzi potrzeba na jakikolwiek projekt, to lokalny samorząd zna potrzeby, wyzwania, jest świadom lokalnych problemów, z czym zmagają się mieszkańcy. Jest też w stanie najlepiej doradzić, w jaki sposób wykorzystać środki – wskazuje Żurek.

Najlepsze efekty daje współpraca na możliwie jak największą skalę, pomiędzy różnymi sektorami. Dzięki takiej trójstronnej współpracy, w Namysłowie powstanie innowacyjny żłobek integracyjny. Inicjatorem projektu jest Fundacja Ekologiczna Wychowanie i Sztuka „Elementarz”. Gmina Namysłów przeznaczyła na to przedsięwzięcie atrakcyjny grunt, a cała inwestycja zostanie sfinansowana przez Fundacje Velux, które przekazały na ten cel ponad 5 mln zł. Fundacje Velux koncentrują się w Polsce przede wszystkim na przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży. Każdego roku polskie organizacje pozarządowe mogą składać do nich wnioski o przyznanie grantu na realizację zaproponowanych projektów. W latach 2003-2015 Fundacje przekazały ponad 85 mln zł na realizację tych grantów.

– Żłobek będzie adresowany do strefy ekonomicznej, do pracowników, którzy w tej strefie pracują, ale nie tylko, bo będzie to żłobek otwarty, integracyjny i dostępny dla wszystkich – mówi Andrzej Jabłoński, prezydent Fundacji „Elementarz”. – W strefie ekonomicznej funkcjonuje kilka dużych firm, m.in. Velux, Diehl czy Browar Namysłów, które zatrudniają wiele osób, w tym również dużo kobiet. Po przebadaniu sytuacji uważamy, że żłobek wyjdzie naprzeciw oczekiwaniom pracowników – podkreśla Jabłoński.

Innowacyjny żłobek

Obecnie w czterech zakładach produkcyjnych zlokalizowanych w mieście połowę zatrudnionych stanowią kobiety. Miasto cały czas się rozwija, liczy na kolejne inwestycje i chce stwarzać konkurencyjne warunki do życia dla swoich mieszkańców, w tym młodych ludzi oraz do rozwoju biznesu. Jednocześnie w Namysłowie działa jedna placówka opiekująca się dziećmi poniżej 3 roku życia.

– To formuła absolutnie innowacyjna, trójstronna. Fundacje Velux, które przekazują pieniądze – 1,2 mln euro (ponad 5 mln zł), Fundacja „Elementarz”, która buduje i prowadzi oraz gmina, której ma to służyć, przeznacza na ten cel  jedną z działek budowlanych i to niebanalną, bo wielkości około 1,4 ha – podkreśla Julian Kruszyński, burmistrz Namysłowa. Żłobek ma powstać w bezpośrednim sąsiedztwie dużych zakładów pracy, firm Velux, Diehl Controls Polska, Nestlé, czy Browaru Namysłów. Kobieta, która ma przerwę na karmienie, zdąży w tym czasie pójść do żłobka, spotkać się z dzieckiem i wrócić do pracy. Tym samym wspólny projekt trzech sektorów jest szansą dla wielu kobiet na szybszy powrót do pracy.

– Żłobek jest pomyślany dla stu osób, będzie to placówka integracyjna, w której znajdą miejsce również dzieci z niepełnosprawnościami. W trakcie pobytu będzie prowadzona rehabilitacja dla dzieci z pełnym dostępem do specjalistów. Będzie funkcjonowała tam także szkoła rodzenia, z poradnią laktacyjną dla mam – wymienia burmistrz Namysłowa.

Placówka będzie posiadała nowoczesne sale zajęć, które wyróżnią ją na tle innych tego typu obiektów: rytmiczną, sensoryczną, doświadczeń oraz rehabilitacyjną. Ćwiczenia prowadzone w tych salach  będą stymulowały rozwój motoryczny, poznawczy, intelektualny, społeczny i emocjonalny dziecka. Zajęcia w placówce zostaną poszerzone o innowacyjne programy nauczania „Nauka przez ruch” oraz „Przygody Małych Badaczy”.

– To przedsięwzięcie innowacyjne. Przede wszystkim pod względem architektonicznym, bo wszystkie pomieszczenia będą dostępne dla dzieci niepełnosprawnych. Również pod względem programowym. We współpracy z Akademią Muzyczną z Katowic chcemy wdrożyć program dotyczący nauki przez ruch. Program „Przygody młodych badaczy” opracowaliśmy samodzielnie i mamy nadzieję wdrażać go we współpracy z Politechniką Wrocławską bądź innymi uczelniami – wskazuje prezydent  Fundacji „Elementarz”.

Źródło:biznes.newseria.pl

Komentarze (0)