Najnowsze wiadomości

2 marca 2024 2:00

Usługi notarialne - jakie są ich rodzaje?Usługi notarialne pełni urzędnik państwowy nazywany notariuszem. Składa się na nie wiele różnych czynności notarialnych. Czym one są i jakie są ich rodzaje? W jakich sytuacjach będziemy musieli zwrócić o pomoc do notariusza i ile za nią zapłacimy? Wyjaśnia redaktor wirtualnynotariusz.pl

Czym są usługi notarialne?

Notariusz jest urzędnikiem państwowym, powołanym do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną. Czynności notarialnych może dokonywać również asesor notarialny zatrudniony w kancelarii notarialnej. Czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego. Podczas dokonywania czynności notarialnych, notariusz jest zobowiązany czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne. Czynności notarialne są na ogół dokonywane przez notariusza w kancelarii notarialnej. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy za dokonaniem czynności notarialnej w innym miejscu przemawia charakter tej czynności lub szczególne okoliczności. Notariusz dokonuje czynności notarialnych w języku polskim. Na żądanie strony, notariusz może dokonać dodatkowo tej czynności w języku obcym. W tej sytuacji wykorzystuje on własną znajomość języka obcego wykazaną w sposób określony dla tłumaczy przysięgłych lub korzysta z pomocy tłumacza przysięgłego.

Rodzaje usług notarialnych

Notariusz jest prawnikiem, a jego stanowisko to jeden z zawodów zaufania publicznego. Jest urzędnikiem kompetentnym w bardzo wielu dziedzinach. Do usług prawnych pełnionych przez notariusza należą:

 • porady i konsultacje prawne;
 • sporządzanie umów oraz aktów notarialnych;
 • sporządzanie poświadczeń;
 • sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia;
 • doręczanie oświadczenia;
 • spisywanie protokołów;
 • sporządzanie protestów weksli i czeków;
 • przechowywanie dokumentów, pieniędzy i papierów wartościowych;
 • sporządzanie wypisów, odpisów oraz wyciągów dokumentów;
 • sporządzanie innych dokumentów na żądanie stron;
 • sporządzanie innych czynności wynikających z odrębnych przepisów;

Istnieją również czynności notarialne nie wymagające  sporządzenia aktu notarialnego. Należą do nich m.in.: poświadczenia własnoręczności podpisu, poświadczenia wyciągów lub kopii dokumentów z okazanym oryginałem, daty okazania dokumentu , pozostawania danej osoby przy życiu.

usługi notarialne cennik

Usługi notarialne -  cennik

Wysokość taksy notarialnej określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej z późniejszymi zmianami. Maksymalne opłaty notarialne wynoszą w zależności od wartości przedmiotu czynności notarialnej odpowiednio:

 • do 3.000 zł – 100 zł;
 • powyżej 3.000 zł do 10.000 zł – 100 zł + 3 % od nadwyżki powyżej 3.000 zł;
 • powyżej 10.000 zł do 30.000 zł – 310 zł + 2 % od nadwyżki powyżej 10.000 zł;
 • powyżej 30.000 zł do 60.000 zł – 710 zł + 1 % od nadwyżki powyżej 30.000 zł;
 • powyżej 60.000 zł do 1.000.000 zł – 1.010 zł + 0,4 % od nadwyżki powyżej 60.000 zł;
 • powyżej 1.000.000 zł do 2.000.000 zł – 4.770 zł + 0,2 % od nadwyżki powyżej 1.000.000 zł;
 • powyżej 2.000.000 zł – 6.770 zł + 0,25 % od nadwyżki powyżej 2.000.000 zł;

Wynagrodzenie za daną usługę notarialną jest zależne od bardzo wielu czynników. Dlatego też każda sprawa jest rozpatrywana indywidualnie pod względem płatności. Zarobki notariuszy różnią się od siebie również w zależności od miasta, w którym pracuje urzędnik. Najwyższe stawki będzie pobierał notariusz pracujący w Warszawie, Wrocławiu lub Kielcach.

Komentarze (0)